جستجو در سایت


اطلاعیه های مهم
اطلاعات و معرفی مراکز آموزشی

جهت کسب اطلاعات لازم از مراکز وآموزشگاههای آزاد استان بر روی نقشه فوق کلیک کنید
ویااز طریق پرتال سازمان   www.ostan.portaltvto.com اقدام گردد

حوزه مشاور جوان
ورود به سامانه پیامک و ایمیل اداره کل

شماره پيامك اداره كل

30007650000167

==============

سامانه پست الکترونیک

dabirkhaneh@gilantvto.ir

درخواست ها / شکایات

دفترحراست-رسیدگی به شکایات

ارسال گزارش -اخبار و شکایت

خدمات قابل ارایه در دفاتر پیشخوان
تصویر روز

ارایه پیشنهادات و نظرات

 (ارتباط الکترونیکی با مسئولین)

 جهت ارائه نظرات و پیشنهادات  از این قسمت استفاده کنید

*************************

برای ارتباط با مسئولین اداره کل فنی و حرفه ای استان گیلان  از این قسمت استفاده کنید

کمیته های اجرایی

 

 

 

اداره انفورماتیک

رامين رفيع زاده -مسئول اداره انفورماتيک اداره کل

RAFIZADEH.RAMIN@GMAIL.COM :پست الکترونيک

شماره تماس :0131-33751544

 

همایش مدیران فناوری اطلاعات سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور

 13 اسفندماه 1394

جناب آقای دکتر محمد امین سازگار نژاد

معاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تأكيد كرد:

 فناوري اطلاعات از مهم ترين ابزار توسعه اي آموزش هاي فني و حرفه اي مي باشد.

واحد انفورماتيك

امروزه ديگر به سختي ميتوان ضرورت وجود و استفاده از رايانه را در جهت بهبود زندگي جامعه بشري ناديده گرفت و در واقع به همين دليل روز به روز شاهد افزايش و گسترش كمي و كيفي اين قويترين ابزار پيشرفت بشر در دنياي كنوني هستيم. با توجه به ويژگيهاي شهروندو دولت الكترونيكي در خصوص حذف پرونده‌هاي كاغذي، ارتباط الكترونيكي با شهروندان، پرداخت عوارض، اطلاع‌رساني الكترونيكي و ... تمام اقشار جامعه به منظور پيشبرد اهداف خود، زندگي روزمره، تحصيل و كار  نيازمند به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات ميباشند. دراين راستامدير انفورماتيك‌ ‌(Chief Information Officer) مدير اجرايى‌ است كه‌ مسووليت‌ تمامى مقوله‌هاى‌ مرتبط با فناورى و سيستم‌هاى ‌اطلاعات‌يك سازمان را بر‌ عهده‌ دارد.

در حقيقت،‌ اين‌ افراد بهره‌گيرى‌ از فناورى اطلاعات(IT) را به منظور پشتيبانى‌ از اهداف‌ سازمان‌ مديريت‌ و رهبرى ‌مى‌كنندCIO.  بادانش و آگاهى و تسلط بر هر دو‌ مقوله فناورى و فرآيندهاى كسب و كار و همچنين‌جنبه‌هاى‌ عملياتى‌ ديگر، به طور معمول،   براىهماهنگ كردن‌ راهبردهاى‌ فناورى با راهبردهاى‌ كسب و كار سازمان‌ هستندCIO.ها برتهيه فناورى مورد نياز سازمان‌، نصب‌، راه‌اندازى‌ و اجرا و ديگر خدمات‌ ارائه شده‌توسط‌ بخش سيستم‌هاى‌ اطلاعاتى،‌ هماهنگي ونظارت‌ مى‌كنند.


اهم فعاليتها و وظايف واحد انفورماتيك :

1كنترل سيستم هاي رايانه اي و رفع اشكالات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري احتمالي

2-مديريت در سيستم جديد و قديم كامپيوتري آموزش و تخصيص حق دسترسي‌هاي مختلف به كاربران

3- تهيه اطلاعات آماري مربوطه

4 - ارتقاءوپيش بيني سيستم هاي رايانه اي،برآوردميزان احتياجات وتهيه لوازم مصرفي موردنيازكاركنان براي رايانه ها

 5- راهنمايي کاربران مختلف در استفاده از سيستم هاي  موجود وجديد

   6-  كنترل و نظارت مستمر و کمک در بهينه سازي سيستم جديدو رفع نواقص

  7- نظارت كامل بر انجام امور رايانه اي و تصحيح اطلاعات  مربوطه.

8-پيگيري درخواستهاي جديد و برفراري ارتباطات شبکه اي

9- تشکيل جلسات کميته  it اداره کل

 10- مديريت و نگهداري شبكه هاي كامپيوتري اداره

11 - طراحي وب سايت ،مديريت و بروز كردن سايت اينترنتي

12 - طراحي و نگهداري بانك اطلاعاتي براي واحد هاي اداري

13- انجام پروژه هاي حوزه IT  وict   و خدمات دولت الکترونيک

14- انجام ساير امور ارجاعي مربوط به پست طبق دستور

و .....

آیین نامه شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان

سیاست نامه عمومی امنیت IT

دستورالعمل اجرایی پدافند غیر عامل در استان ها

 چاپ کتاب آموزشی با عنوان امنیت منابع فناوری اطلاعات