جستجو در سایت


اطلاعیه های مهم
اطلاعات و معرفی مراکز آموزشی

جهت کسب اطلاعات لازم از مراکز وآموزشگاههای آزاد استان بر روی نقشه فوق کلیک کنید
ویااز طریق پرتال سازمان   www.ostan.portaltvto.com اقدام گردد

حوزه مشاور جوان
ورود به سامانه پیامک و ایمیل اداره کل

شماره پيامك اداره كل

30007650000167

==============

سامانه پست الکترونیک

dabirkhaneh@gilantvto.ir

درخواست ها / شکایات

دفترحراست-رسیدگی به شکایات

ارسال گزارش -اخبار و شکایت

خدمات قابل ارایه در دفاتر پیشخوان
تصویر روز

ارایه پیشنهادات و نظرات

 (ارتباط الکترونیکی با مسئولین)

 جهت ارائه نظرات و پیشنهادات  از این قسمت استفاده کنید

*************************

برای ارتباط با مسئولین اداره کل فنی و حرفه ای استان گیلان  از این قسمت استفاده کنید

کمیته های اجرایی

 

 

 

اداره آزمون

مصطفي قلي پور

رئيس اداره سنجش و ارزشيابي مهارت

آدرس : رشت - بلوار شهيد انصاري - پايين تر از راهنمايي و رانندگي - مركز شماره 2 شهيد باهنر - اداره آزمون

شماره تماس : 33764763-013

 

محورهای وظیفه ای اداره سنجش وارزشیابی مهارت

  برنامه ریزی آزمونهای استان

پیش بینی وبرآورد برنامه واعتبارات آتی ذیربط

صدور گواهینامه های مهارتی

نظارت و همکاری در اجرای آزمون ها

نظارت وهمکاری در اجرائی نمودن تفاهمنامه های مربوطه

تهیه گزارش از فعالیتهای انجام شده به مقام ما فوق