جستجو در سایت


اطلاعیه های مهم
اطلاعات و معرفی مراکز آموزشی

جهت کسب اطلاعات لازم از مراکز وآموزشگاههای آزاد استان بر روی نقشه فوق کلیک کنید
ویااز طریق پرتال سازمان   www.ostan.portaltvto.com اقدام گردد

حوزه مشاور جوان
ورود به سامانه پیامک و ایمیل اداره کل

شماره پيامك اداره كل

30007650000167

==============

سامانه پست الکترونیک

dabirkhaneh@gilantvto.ir

درخواست ها / شکایات

دفترحراست-رسیدگی به شکایات

ارسال گزارش -اخبار و شکایت

خدمات قابل ارایه در دفاتر پیشخوان
تصویر روز

ارایه پیشنهادات و نظرات

 (ارتباط الکترونیکی با مسئولین)

 جهت ارائه نظرات و پیشنهادات  از این قسمت استفاده کنید

*************************

برای ارتباط با مسئولین اداره کل فنی و حرفه ای استان گیلان  از این قسمت استفاده کنید

کمیته های اجرایی

 

 

 

اداره حقوقي

اصغر شهرياري

رئيس اداره حقوقي

شماره تماس : 33722320-013

 

بسمه تعالی

((( عملکرد دفتر حقوقی اداره کل در زمینه مستندسازی اموال غیر منقول )))

در دوره زمانی 1378 لغایت 1389 به مدت 12 سال

در زمینه مستندسازی اموال غیر منقول اداره کل متبوع ، اقدامات گسترده ای توسط دفتر حقوقی اداره کل متبوع در سنوات مذکور ( از تاریخ استقرار کارشناس حقوقی سال 1378 ) محقق گردیده است که با نگاهی اجمالی به آمار و مراکز دارای سند مالکیت این امر به وضوح به اثبات خواهد رسید . لازم بذکر است مهمترین عملکرد در سال 1389 به وقوع پیوسته است و آن اخذ سند مالکیت عرصه ای به مساحت 50/177405 متر مربع که مراکز شهید انصاری رشت – مرکز آموزش کشاورزی       امام خمینی ( ره ) و سنجش مهارت رشت در آن واقع گردیده بوده است :

تا قبل از سال 1378 تعداد 3 مرکز دارای سند بوده است :

مرکز مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بندرانزلی ماخوذه در سال 1371

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان لنگرود ماخوذه در سال 1374

خیابان دسترسی به مرکز آموزش فنی و حرفه ای صومعه سرا ماخوذه در سال 1375

از سال 1378 تا سال 1389 و در فواصل زمانی 12 سال ، تعداد 29 جلد سند مالکیت جهت مراکز اخذ گردیده است :

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان ماخوذه در سال 1378 ( یک واحد از کل ساختمان )

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان ماخوذه در سال 1378 ( یک واحد از کل ساختمان )

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان ماخوذه در سال 1378 ( یک واحد از کل ساختمان )

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان ماخوذه در سال 1378 ( یک واحد از کل ساختمان )

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان ماخوذه در سال 1378 ( یک واحد از کل ساختمان )

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان ماخوذه در سال 1378 ( یک واحد از کل ساختمان )

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان ماخوذه در سال 1378 ( یک واحد از کل ساختمان )

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان ماخوذه در سال 1378 ( یک واحد از کل ساختمان )

مرکز آموزش فنی و حرفه ای  شهرستان رودسر ماخوذه در سال 1380

مجتمع خود اشتغالی کته سر خمام ماخوذه در سال 1382

مجتمع خود اشتغالی لیف شاگرد صومعه سرا ماخوذه در سال 1383

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان  املش ماخوذه در سال 1384

مجتمع خود اشتغالی لیجارگی بندرانزلی ماخوذه در سال 1384

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان صومعه سرا ماخوذه در سال 1385

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان لوشان ماخوذه در سال 1385

مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران لنگرود ماخوذه در سال 1385

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان فومن ماخوذه در سال 1385

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 14 خواهران انزلی ماخوذه در سال 1385

مجتمع خوداشتغالی سطلسر لاهیجان ماخوذه در سال 1386

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ماسال ماخوذه در سال 1386

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان منجیل ماخوذه در سال 1386

مجتمع خوداشتغالی مالفجان سیاهکل ماخوذه در سال 1386

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان لاهیجان ماخوذه در سال 1387

مجتمع خوداشتغالی خوشابر رضوانشهر ماخوذه در سال 1387

مجتمع خوداشتغالی جیرده شفت ماخوذه در سال 1387

مجتمع خوداشتغالی رودپیش فومن ماخوذه در سال 1387

مجتمع خوداشتغالی کیسم آستانه اشرفیه ماخوذه در سال 1389

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آستارا در سال 1389

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری – آموزش کشاورزی و سنجش مهارت رشت در سال 1389

 

لذا با شرح موارد فوق به اختصار بیان می گردد :

مراکز دارای سند تا قبل از سال 1378 ................ تعداد 3 مرکز

مراکز دارای سند مالکیت از سال 1378 لغایت سال 1389 و در فواصل زمانی 12 سال .....تعداد 29 مرکز

لازم بذکر است از مجموع 29 جلد سند مالکیت ماخوذه تعداد 16 جلد در سنوات اخیر ( فواصل زمانی 1385      لغایت 1389 ) اخذ گردیده است :

-  در سال 1385 ................................................تعداد 5 جلد سند مالکیت

-  در سال 1386 ................................................تعداد 4 جلد سند مالکیت

-  در سال 1387 ................................................تعداد 4 جلد سند مالکیت

-  در سال 1389 ................................................تعداد 3 جلد سند مالکیت

 

                                                         و من الله التوفیق                                                                                                                                  

                                                                              دفتر حقوقی – شهریاری