جستجو در سایت


اطلاعیه های مهم
اطلاعات و معرفی مراکز آموزشی

جهت کسب اطلاعات لازم از مراکز وآموزشگاههای آزاد استان بر روی نقشه فوق کلیک کنید
ویااز طریق پرتال سازمان   www.ostan.portaltvto.com اقدام گردد

حوزه مشاور جوان
ورود به سامانه پیامک و ایمیل اداره کل

شماره پيامك اداره كل

30007650000167

==============

سامانه پست الکترونیک

dabirkhaneh@gilantvto.ir

درخواست ها / شکایات

دفترحراست-رسیدگی به شکایات

ارسال گزارش -اخبار و شکایت

خدمات قابل ارایه در دفاتر پیشخوان
تصویر روز

ارایه پیشنهادات و نظرات

 (ارتباط الکترونیکی با مسئولین)

 جهت ارائه نظرات و پیشنهادات  از این قسمت استفاده کنید

*************************

برای ارتباط با مسئولین اداره کل فنی و حرفه ای استان گیلان  از این قسمت استفاده کنید

کمیته های اجرایی

 

 

 

اداره وصول

شرح وظايف

كارشناس مسئول امور مالي و وصول درآمدها ( مسئول درآمد)

1 – كنترل و نظارت مستمر بر درآمد ماده 17 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ارسال گزارش ماهانه به سازمان.

2 – كنترل و نظارت مستمر بر درآمد تبصره 75 ( فروش توليدات و خدمات كارگاهي)و ارسال گزارش ماهانه به سازمان.

3 – كنترل حساب حق آزمون و حق ثبت نام و ارسال گزارش ماهانه به سازمان .

4 – تهيه ليست آموزش ديدگان بيمه بيكاري از مراكز آموزشي اداره كل هر سه ماه يكبار و ارسال آن به سازمان تامين اجتماعي جهت دريافت هزينه آموزش كارآموزان بيمه بيكاري.

5 – كنترل درآمد ماده 86 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ( اجاره بهاي اماكن) و ارسال گزارش ماهانه به سازمان.

6 – فروش ماشين آلات فرسوده و خارج از رده و همچنين فروش اموال اسقاط با همكاري امين اموال و ارائه گزارش ماهانه به سازمان.

7 ارائه گزارشات لازم به مدير كل و معاونين در خصوص عملكرد درآمدها.