جستجو در سایت


اطلاعیه های مهم
اطلاعات و معرفی مراکز آموزشی

جهت کسب اطلاعات لازم از مراکز وآموزشگاههای آزاد استان بر روی نقشه فوق کلیک کنید
ویااز طریق پرتال سازمان   www.ostan.portaltvto.com اقدام گردد

حوزه مشاور جوان
ورود به سامانه پیامک و ایمیل اداره کل

شماره پيامك اداره كل

30007650000167

==============

سامانه پست الکترونیک

dabirkhaneh@gilantvto.ir

درخواست ها / شکایات

دفترحراست-رسیدگی به شکایات

ارسال گزارش -اخبار و شکایت

خدمات قابل ارایه در دفاتر پیشخوان
تصویر روز

ارایه پیشنهادات و نظرات

 (ارتباط الکترونیکی با مسئولین)

 جهت ارائه نظرات و پیشنهادات  از این قسمت استفاده کنید

*************************

برای ارتباط با مسئولین اداره کل فنی و حرفه ای استان گیلان  از این قسمت استفاده کنید

کمیته های اجرایی

 

 

 

اداره روابط عمومی

مجتبی نیکزاد

رئیس اداره روابط عمومی

شماره تماس : 33730020-013

آدرس ایمیل  :  pr@gilantvto.ir

gilanravabetomomitvto@yahoo.com

شرح وظايف

برنامه هاي عملياتي در حوره انتشارات و تبليغات

برنامه عملياتي در حوزه ارتباطات رسانه اي

ارتباط با ساير دستگاهها

ارتباط با مخاطب و ارباب رجوع

برنامه هاي عملياتي در حوزه فعاليتهاي فرهنگي و مناسبتي