جستجو در سایت


اطلاعیه های مهم
اطلاعات و معرفی مراکز آموزشی

جهت کسب اطلاعات لازم از مراکز وآموزشگاههای آزاد استان بر روی نقشه فوق کلیک کنید
ویااز طریق پرتال سازمان   www.ostan.portaltvto.com اقدام گردد

حوزه مشاور جوان
ورود به سامانه پیامک و ایمیل اداره کل

شماره پيامك اداره كل

30007650000167

==============

سامانه پست الکترونیک

dabirkhaneh@gilantvto.ir

درخواست ها / شکایات

دفترحراست-رسیدگی به شکایات

ارسال گزارش -اخبار و شکایت

خدمات قابل ارایه در دفاتر پیشخوان
تصویر روز

ارایه پیشنهادات و نظرات

 (ارتباط الکترونیکی با مسئولین)

 جهت ارائه نظرات و پیشنهادات  از این قسمت استفاده کنید

*************************

برای ارتباط با مسئولین اداره کل فنی و حرفه ای استان گیلان  از این قسمت استفاده کنید

کمیته های اجرایی

 

 

 

دفتر فني

سيدرضا قياس زاده

رئيس دفترفني

شماره تماس مستقیم   :33755143

 

شرح وظائف و عملکرد دفتر فنی اداره کل

 

·        بررسی درخواست تعمیرات  مراکز آموزش فنی و حرفه ای

·        برآوردهزینه تعمیرات مراکز آموزش فنی و حرفه ای

·        اعلام هزینه تعمیرات به مدیریت

·        درخواست اعتبار ملی و استانی جهت پروژه ها و پیگیری آن

·        نظارت بر اجرای  پروژه ها وتعمیرات

·        برگزاری مناقصات عمرانی وتعیین پیمانکار

·        تنظیم قرارداد با پیمانکاران

·        بررسی صورت وضعیت ها وعملکرد پیمانکاران وتهیه ریز متره ومالی

·        مستند سازی و ارائه گزارش به منابع ذیربط وتشکیل کمیسیون تحویل موقت وقطعی

·        نیاز سنجی ارائه طرح و همکاری با مهندسین مشاور جهت توسعه مراکز و ایجاد مراکز جدید

·        همکاری با نهادها ( نظام مهندسی ، شورای فنی استان ، انجمن پیمانکاران ساختمانی و تاسیساتی و......) ومراکز جهت ارتقاء آموزش مانند طرح صنعت ساختمان

·        همکاری در برگزاری جلسات و همایش ها با شرکت ها و ارگانهای مرتبط ( استفاده از فن آوری هوشمند در مصرف بهینه انرژی و....)

o       در این راستا آخرین پروژه بهره برداری شده مرکز سنجش مهارت 9 دی رشت با   3300  متر مربع زیر بنا می باشد و پروژهای دور سوم سفر نیز با 10درصد پیشرفت فیزیک  در حال پیگیری و برگزاری مناقصه میباشد

fanni@gilantvto.ir