جستجو در سایت


اطلاعیه های مهم
اطلاعات و معرفی مراکز آموزشی

جهت کسب اطلاعات لازم از مراکز وآموزشگاههای آزاد استان بر روی نقشه فوق کلیک کنید
ویااز طریق پرتال سازمان   www.ostan.portaltvto.com اقدام گردد

حوزه مشاور جوان
ورود به سامانه پیامک و ایمیل اداره کل

شماره پيامك اداره كل

30007650000167

==============

سامانه پست الکترونیک

dabirkhaneh@gilantvto.ir

درخواست ها / شکایات

دفترحراست-رسیدگی به شکایات

ارسال گزارش -اخبار و شکایت

خدمات قابل ارایه در دفاتر پیشخوان
تصویر روز

ارایه پیشنهادات و نظرات

 (ارتباط الکترونیکی با مسئولین)

 جهت ارائه نظرات و پیشنهادات  از این قسمت استفاده کنید

*************************

برای ارتباط با مسئولین اداره کل فنی و حرفه ای استان گیلان  از این قسمت استفاده کنید

کمیته های اجرایی

 

 

 

اداره آموزشگاههاي آزاد

 

محسن نصرتي

رئيس اداره آموزشگاه هاي آزاد

شماره تماس :33721543 -33751540

داخلی 229 الی 234

 

اهم فعاليت هاي اداره آموزشگاههاي آزاد

 

 مطالعه و بررسی کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود و بررسی مقررات و ضوابط

اجرای ضوابط و مقررات صدور و تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه

کنترل صلاحیت اشتغال مدیر در آموزشگاههای آزاد

کنترل شرایط و احراز صلاحیت اشتغال مربی در آموزشگاههای آزاد

نظارت و بازرسی بر آموزشگاههای آزاد

صدور و تمدید تاسیس آموزشگاهها برای اشخاص حقیقی و حقوقی

ارائه آمار و اطلاعات درخصوص آموزشگاههای آزاد

پیگیری درخصوص آموزش مدیران و مربیان

آموزش CBTدرخصوص مربیان آموزشگاههای آزاد

صدور کارتهای مربیگری و مدیریت درخصوص متقاضیان آموزشگاههای آزاد

تمدید کارتهای مربیگری و مدیریت درخصوص متقاضیان آموزشگاههای آزاد

بررسی میزان شهریه پیشنهادی دوره های آموزشی

اعمال تشویق ها و تنبیهات و مجازات ها درخصوص آموزشگاهها آزاد 

تایید فضا و تجهیزات آموزشگاههای آزاد 

دانلود بخشنامه ها و دستور العملهای مرتبط