جستجو در سایت


اطلاعیه های مهم
اطلاعات و معرفی مراکز آموزشی

جهت کسب اطلاعات لازم از مراکز وآموزشگاههای آزاد استان بر روی نقشه فوق کلیک کنید
ویااز طریق پرتال سازمان   www.ostan.portaltvto.com اقدام گردد

حوزه مشاور جوان
ورود به سامانه پیامک و ایمیل اداره کل

شماره پيامك اداره كل

30007650000167

==============

سامانه پست الکترونیک

dabirkhaneh@gilantvto.ir

درخواست ها / شکایات

دفترحراست-رسیدگی به شکایات

ارسال گزارش -اخبار و شکایت

خدمات قابل ارایه در دفاتر پیشخوان
تصویر روز

ارایه پیشنهادات و نظرات

 (ارتباط الکترونیکی با مسئولین)

 جهت ارائه نظرات و پیشنهادات  از این قسمت استفاده کنید

*************************

برای ارتباط با مسئولین اداره کل فنی و حرفه ای استان گیلان  از این قسمت استفاده کنید

کمیته های اجرایی

 

 

 

بخشنامه ها ودستورالعمل هاي آموزشگاه آزاد

 

دانلود بخشنامه ها و دستور العملهای مرتبط

*******************************

 لینک دفتر امور مؤسسات كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي کشور******

کتاب مجموعه قوانین مرتبط با آموزش فنی و حرفه ای بخش غیردولتی 14-5-94

دستور العمل اجرایی نحوه تکمیل اطلاعات آموزشگاه های آزاد در پورتال سازمان

کلیه شیوه نامه ها و فرمهای  آموزشگاههای آزاد

شيوه نامه نحوه ي تاسيس واداره ي آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد در خارج از كشور

آيين نامه نحوه تشكيل واداره آموزشگاههاي فني حرفه اي آزاد

اصلاحات بعمل آمده در دستورالعمل اجرايي آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد

ضوابط و دستورالعمل اجرايي آئين نامه نحوه ي تشكيل واداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد

نامه ممنوعيت برگزاري همايش بدون اخذمجوزتوسط آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد

راهنماي ثبت اطلاعات درسيستم جديدپرتال آموزشگاههاي آزاد

طرح توجيهي آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد

 دانلود نرم افزار  روز کاری  آموزشگاههای آزاد(محاسبه ساعات آموزش برنامه آموزشی دوره ها)سال

شيوه نامه نحوه اجراي دوره هاي خصوصي ،نيمه خصوصي و آموزش خاص در آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد

شرايط احرازصلاحيت و اشتغال مديرآموزشگاه هاي آزاد

دستورالعمل آموزش الكرونيكي درآموزشگاههاي فني وحرفه اي آزاد

اطلاعیه مهم دفتر امور موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور1395/2/21

شهريه حرفه هاي آموزشي كارآموزان آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي گيلان(1395)