جستجو در سایت


اطلاعیه های مهم
اطلاعات و معرفی مراکز آموزشی

جهت کسب اطلاعات لازم از مراکز وآموزشگاههای آزاد استان بر روی نقشه فوق کلیک کنید
ویااز طریق پرتال سازمان   www.ostan.portaltvto.com اقدام گردد

حوزه مشاور جوان
ورود به سامانه پیامک و ایمیل اداره کل

شماره پيامك اداره كل

30007650000167

==============

سامانه پست الکترونیک

dabirkhaneh@gilantvto.ir

درخواست ها / شکایات

دفترحراست-رسیدگی به شکایات

ارسال گزارش -اخبار و شکایت

خدمات قابل ارایه در دفاتر پیشخوان
تصویر روز

ارایه پیشنهادات و نظرات

 (ارتباط الکترونیکی با مسئولین)

 جهت ارائه نظرات و پیشنهادات  از این قسمت استفاده کنید

*************************

برای ارتباط با مسئولین اداره کل فنی و حرفه ای استان گیلان  از این قسمت استفاده کنید

کمیته های اجرایی

 

 

 

فرمها و پرسشنامه های آموزشگاه آزاد

راهنمای سامانه پرتال

 

 راهنماي درج كاربران  

 راهنماي درج كارگاه و دوره هاي آموزشي

راهنماي صدور ابلاغ مديريت و مربيگري

راهنمای ثبت نام در دوره  

راهنماي سیستم مدیریت صدور پروانه تاسیس

 

فرمها و پرسشنامه ها

 

طرح توجيهي آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد

موافقت نامه اصولي

فرم بازديد مكان و تجهيزات

فرم عناوين دوره هاي آموزشي

قرارداد همكاري آموزشي و مربيگري

قرارداد كار

فرم قرارداد كارآموزي

موافقت نامه اصولي « تآسيس شعبه »

موافقت نامه اصولي شعبه روستايي

فرم گزارش بازرسي

فرم بررسي وضعيت آموزشگاه و تخلفات منتسب به آن در هيآت نظارت استان

فرم بررسي وضعيت آموزشگاه در هيآت نظارت مركزي

صورتجلسه هيآت نطارت مركزي

فرم هاي مربوط به آموزشگاه هاي خارج از كشور

نمون برگ دستورالعمل مشوق ها ونحوه رسيدگي به تخلفات آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد

نمون برگ مربوط به تبديل آموزشگاه حقيقي به حقوقي

نمون برگ دستورالعمل صدور مجوز آموزش الكترونيكي

گواهي شركت در دوره آموزشي خاص

پرسشنامه شيوه نامه رتبه بندي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد

فرم هاي شيوه نامه نحوه تشكيل و اداره گروه آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد


فرم نظرسنجي در خصوص تهيه نقشه راه توسعه ظرفيت هاي آموزشي بخش غيردولتي